Stichting Dorpshuis Den Hout 

Houtse Heuvel 24a

4911 AW Den Hout

Tel: 0162-422971

info@dorpshuisdenbrink.nl

Dagelijks bestuur Dorpshuis Den Brink:

Voorzitter: Marieke van Berkel 

Hoofdbeheerder/Secretaris: Annette Damen

Penningmeester: Jelle van der Veen 

Bestuurslid: Jack Loonen 

Bestuurslid: Jan Pheninckx

Bestuurslid: Jeannette van Groesen