Stichting Dorpshuis Den Hout 

Houtse Heuvel 24a

4911 AW Den Hout

Tel: 0162-422971

info@dorpshuisdenbrink.nl

Dagelijks bestuur Dorpshuis Den Brink:

Voorzitter:

Hoofdbeheerder: Casper van Aggelen

Secretaris: Petra van Groesen

Penningmeester: Jelle van der Veen 

Bestuurslid: Jack Loonen 

Bestuurslid: Jan Pheninckx

Bestuurslid: Jeannette van Groesen