Intro

Als in 1913 mejuffrouw Anna Beekmans op 80-jarige leeftijd overlijdt en zij haar huis vermaakt aan de kerk, kan het plan van pastoor J. van Breugel (pastoor in Den Hout van 1902 tot 1931) om in Den Hout een patronaat te bouwen vorm krijgen. Het kerkbestuur besluit het te bouwen tegen het huis van Anna Beekmans. Ook de linker voorkamer van het huis wordt bij het patronaat getrokken. De rest van het huis gaat dienen als kosterswoning. Op 20 augustus 1913 wordt het bouwen gegund aan timmerman A. vd Boogaard uit Den Hout voor fl. 5.694,--. Op tweede kerstdag 1914 wordt het gebouw ingezegend en de elf commissarissen van het Patronaat ge

Bekijk hier de foto van . Sleutelwoorden: