Van Oud naar Nieuw , van 1994 tot 2003

Het begon in 1994 met een simpele vraag aan het dagelijks bestuur. ''Kan de toegang van het Dorpshuis Den Brink verbeterd worden?''

 

Het is maar goed dat je op dat moment niet overziet wat je te wachten staat!!

 

Het in ere herstellen van de voorgevel van het Dorpshuis bleek uiteindelijk de start te zijn van de gehele renovatie van de gebouwen en de herstructurering van de stichting Dorpshuis Den Brink. Nadat de voorgevel in 1998 was hersteld kregen we te maken met de eisen die gesteld werden aan geluidsproductie en zijn omgeving. Dit bracht het voortbestaan van ons Dorpshuis in gevaar. Een direct vervolg op de verbouwing was noodzakelijk.

 

Het dagelijks bestuur begon met een vooronderzoek. In het vooronderzoek kwamen 2 belangrijke zaken naar voren. De renovatie moest grootschaliger gezien worden gericht op de hedendaagse wensen en eisen. Het was niet haalbaar om de renovatie alleen vanuit het dagelijkse bestuur te realiseren

 

Er was behoefte aan mensen met kwaliteiten en doorzettingsvermogen. En die werden gevonden en geformeerd tot een projectteam. Er werd een start gemaakt met het schrijven van een projectplan waarin aangegeven: welke behoefte hebben we, wat gaan we bouwen, hoe gaan we het financieren en hoe gaan we het exploiteren.

 

Dit lijkt eenvoudig maar dat was het zeker niet!

 

Niets is onberoerd gebleven, discussies werden aangegaan van welke aard en met wie dan ook. Het project- en financieringsplan bleek achteraf een goed middel te zijn om draagkracht te verkrijgen bij zowel de politiek, subsidieverstrekkers als eigen gebruikers. Van 1999 tot medio 2001 zijn we bezig geweest met de voorbereidingen waarna we in 2002 met de realisatie konden beginnen. 2003 was het  jaar dat we weer gebruik konden maken van ons vernieuwde dorpshuis. Wij mogen ons gelukkig prijzen met de inzet van al die vrijwilligers die zich ingezet hebben om de renovatie en de herstructurering tot een goed einde te brengen.

 

Wij hebben de boel op orde !!

 

Er is gebleken dat wij een voorbeeld zijn voor vele dorps- en gemeenschapshuizen. Vele collega's hebben inmiddels ons dorpshuis bezocht en gesprekken met ons gevoerd. Daarnaast hebben we meerdere malen presentaties verzorgd om aan te geven hoe het ons vergaan was. We eindigden met de spreuk die ook onze bar siert:

 

Het geluk van slagen ; volhouden, moed & geduld

 

Hieronder vindt U de eerste 3 foto's van de voorgevel van voor, tijdens en na de verbouwing. Overige foto's vindt u binnen deze sektie bij ''Foto's verbouwing 2003''.

 

     

Bekijk hier de foto van Oude voorgevel. Sleutelwoorden:

Bekijk hier de foto van Voorgevel tijdens verbouwing. Sleutelwoorden:

Bekijk hier de foto van Nieuwe voorgevel. Sleutelwoorden: